To Bonnard,  2012 50" x 70" Epoxy Resin - Mixed Media #1178  

To Bonnard, 2012

50" x 70"

Epoxy Resin - Mixed Media

#1178

 

 Asti Clouds,  2013 42" x 42" Epoxy Resin - Mixed Media #2006

Asti Clouds, 2013

42" x 42"

Epoxy Resin - Mixed Media

#2006

 Pyramids.  2014 18" x 24" Epoxy Resin - Mixed Media #2022

Pyramids. 2014

18" x 24"

Epoxy Resin - Mixed Media

#2022

 Tess's Garden,   2011 36" x 36 Epoxy Resin - Mixed Media #1154

Tess's Garden,  2011

36" x 36

Epoxy Resin - Mixed Media

#1154

 Gray Tess,   2015 36" x 36 Epoxy Resin - Mixed Media #2030

Gray Tess,  2015

36" x 36

Epoxy Resin - Mixed Media

#2030

 Sand Tess,  2012  36" x 36"  Epoxy Resin - Mixed Media  #1168

Sand Tess, 2012

 36" x 36"

 Epoxy Resin - Mixed Media

 #1168

 Tess's Pinwheels , 2012  48" x 48"  Epoxy Resin - Mixed Media  #1170

Tess's Pinwheels, 2012

 48" x 48"

 Epoxy Resin - Mixed Media

 #1170

 Golden Bonnard,  2012 40" x 54"  Epoxy Resin - Mixed Media  #2000

Golden Bonnard, 2012

40" x 54"

 Epoxy Resin - Mixed Media

 #2000

 Gray Tess,  2012 36" x 36"  Epoxy Resin - Mixed Media  #2005  

Gray Tess, 2012

36" x 36"

 Epoxy Resin - Mixed Media

 #2005

 

 Flora #2, 2014  40" x 40" Epoxy Resin, Mixed Media #2027

Flora #2, 2014

40" x 40"

Epoxy Resin, Mixed Media

#2027

 Flora, 2014  36" x 36" Epoxy Resin, Mixed Media #2031

Flora, 2014

36" x 36"

Epoxy Resin, Mixed Media

#2031

 Floral Fantastico, 2013  40" in diameter Epoxy Resin, Mixed Media #1184

Floral Fantastico, 2013

40" in diameter

Epoxy Resin, Mixed Media

#1184

 Fresco Circles, 2013  38" x 48" Epoxy Resin, Mixed Media #1197

Fresco Circles, 2013

38" x 48"

Epoxy Resin, Mixed Media

#1197

 Turquoise  Layered Scupture,  2014 16" x 16" x 2" Epoxy Resin, Mixed Media #S-2012

Turquoise Layered Scupture, 2014

16" x 16" x 2"

Epoxy Resin, Mixed Media

#S-2012

 Blue Monarch, 2014  60" x 60" Epoxy Resin, Mixed Media #2016

Blue Monarch, 2014

60" x 60"

Epoxy Resin, Mixed Media

#2016

 Masquerade, 2014  24" x 36" Epoxy Resin, Mixed Media #2020

Masquerade, 2014

24" x 36"

Epoxy Resin, Mixed Media

#2020

 Key West #2, 2013  24" x 24" Epoxy Resin, Mixed Media #2001

Key West #2, 2013

24" x 24"

Epoxy Resin, Mixed Media

#2001

 Tess Breathing,  2011 36" x 54" Epoxy Resin, Mixed Media #1144

Tess Breathing, 2011

36" x 54"

Epoxy Resin, Mixed Media

#1144

 Marcasite,  2011 48" x 48" Epoxy Resin, Mixed Media #1155

Marcasite, 2011

48" x 48"

Epoxy Resin, Mixed Media

#1155

 Secret Garden, 2011 18" x 24" Epoxy Resin, Mixed Media #1156

Secret Garden, 2011

18" x 24"

Epoxy Resin, Mixed Media

#1156

 Hibiscus,  2011 40" x 40" Epoxy Resin, Mixed Media #1157

Hibiscus, 2011

40" x 40"

Epoxy Resin, Mixed Media

#1157

 Cayenne,  2011 40" in diameter Epoxy Resin, Mixed Media #1161

Cayenne, 2011

40" in diameter

Epoxy Resin, Mixed Media

#1161

 Miami Red,  2011 36" x 54" Epoxy Resin, Mixed Media #1162

Miami Red, 2011

36" x 54"

Epoxy Resin, Mixed Media

#1162

 Cayenne #2,  2011 44" in diameter Epoxy Resin, Mixed Media #1169

Cayenne #2, 2011

44" in diameter

Epoxy Resin, Mixed Media

#1169

 Calypso Sunset,  2011 18" x 24" Epoxy Resin, Mixed Media #2002

Calypso Sunset, 2011

18" x 24"

Epoxy Resin, Mixed Media

#2002

 Living Reef,  2014 48" x 60" Epoxy Resin, Mixed Media #2007

Living Reef, 2014

48" x 60"

Epoxy Resin, Mixed Media

#2007

 Sonic,  2013 63" x 45" Epoxy Resin, Mixed Media #2008

Sonic, 2013

63" x 45"

Epoxy Resin, Mixed Media

#2008

 Sonic #2,  2013 36" x 36" Epoxy Resin, Mixed Media #2008

Sonic #2, 2013

36" x 36"

Epoxy Resin, Mixed Media

#2008

 Lalique,  2011 60" x 48" Epoxy Resin, Mixed Media #2010

Lalique, 2011

60" x 48"

Epoxy Resin, Mixed Media

#2010

 Navy Layered Sculpture,  2014 16" x 16" x 2" Epoxy Resin, Mixed Media #S-2013

Navy Layered Sculpture, 2014

16" x 16" x 2"

Epoxy Resin, Mixed Media

#S-2013

 Red Abstract,  2014 60" x 60" Epoxy Resin, Mixed Media #2014

Red Abstract, 2014

60" x 60"

Epoxy Resin, Mixed Media

#2014

 Fragments,  2014 36" x 36" Epoxy Resin, Mixed Media #2021

Fragments, 2014

36" x 36"

Epoxy Resin, Mixed Media

#2021

 Friendship,  2015 36" x 36" Epoxy Resin, Mixed Media #2032

Friendship, 2015

36" x 36"

Epoxy Resin, Mixed Media

#2032

 Koi Pond,  2015 48" x 48" Epoxy Resin, Mixed Media #2033

Koi Pond, 2015

48" x 48"

Epoxy Resin, Mixed Media

#2033

 Phosphoro,  2008 18" x 18" Fused glass

Phosphoro, 2008

18" x 18"

Fused glass

 Untitled,  2015 40" x 40" Epoxy Resin, Mixed Media #2035

Untitled, 2015

40" x 40"

Epoxy Resin, Mixed Media

#2035

 Flora #1,  2009 40" x 40" Epoxy Resin, Mixed Media #2019

Flora #1, 2009

40" x 40"

Epoxy Resin, Mixed Media

#2019

 Lagune,  2014 24" x 24" Epoxy Resin, Mixed Media #2017

Lagune, 2014

24" x 24"

Epoxy Resin, Mixed Media

#2017

 Oriana #1,  2009 36" x 36 Epoxy Resin, Mixed Media  

Oriana #1, 2009

36" x 36

Epoxy Resin, Mixed Media

 

 Oriana #2,  2009 36" x 36 Epoxy Resin, Mixed Media

Oriana #2, 2009

36" x 36

Epoxy Resin, Mixed Media

 Sakura Dream,  2014 16" x 16" x2" Epoxy Resin, Mixed Media #S-1191

Sakura Dream, 2014

16" x 16" x2"

Epoxy Resin, Mixed Media

#S-1191

 White Dispersion,  2008 36" x 36 Epoxy Resin, Mixed Media #1148-2

White Dispersion, 2008

36" x 36

Epoxy Resin, Mixed Media

#1148-2

 Miami Red,  2009 48" x 93" Epoxy Resin, Mixed Media  

Miami Red, 2009

48" x 93"

Epoxy Resin, Mixed Media

 

 Cool Sultans, 2007  48" x 48" Epoxy Resin, Mixed Media  

Cool Sultans, 2007

48" x 48"

Epoxy Resin, Mixed Media

 

 Sultans Rings.  2008 48" x 48" Epoxy Resin, Mixed Media  

Sultans Rings. 2008

48" x 48"

Epoxy Resin, Mixed Media

 

 White Vessel # 2023 Aprox. 36" x 16" Epoxy Resin, Mixed Media Available in various colors and sizes.  

White Vessel #2023

Aprox. 36" x 16"

Epoxy Resin, Mixed Media

Available in various colors and sizes.

 

 White Vessel,  2014 Aprox. 36" x 16" Epoxy Resin, Mixed Media Available in various colors and sizes.

White Vessel, 2014

Aprox. 36" x 16"

Epoxy Resin, Mixed Media

Available in various colors and sizes.

 Colored Vessels,  2014 Aprox. 18" x 16" Epoxy Resin, Mixed Media Available in various colors and sizes.

Colored Vessels, 2014

Aprox. 18" x 16"

Epoxy Resin, Mixed Media

Available in various colors and sizes.

 Calypso Sunset,  2013 18" x 24" Epoxy Resin, Mixed Media  

Calypso Sunset, 2013

18" x 24"

Epoxy Resin, Mixed Media

 

 Hundred Waters,  2008 24" x 24" Fused Glass  

Hundred Waters, 2008

24" x 24"

Fused Glass

 

crumple30.jpg
 Green Crumple,  2014 Aprox. 12" x 12" x 8" Epoxy Resin, Mixed Media Available in various colors and sizes.

Green Crumple, 2014

Aprox. 12" x 12" x 8"

Epoxy Resin, Mixed Media

Available in various colors and sizes.