Miami Red Fusion 2015 30" x 60" Epoxy resin, mixed media #2045

Miami Red Fusion 2015
30" x 60"
Epoxy resin, mixed media
#2045

 Dansko Fusion 2015 48" x 63" Epoxy resin, mixed media #2050 Sold

Dansko Fusion 2015
48" x 63"
Epoxy resin, mixed media
#2050
Sold

 Tess's Paradise Fusion 2015 38" x 90" Epoxy resin, mixed media #2053

Tess's Paradise Fusion 2015
38" x 90"
Epoxy resin, mixed media
#2053

 Magnolia Fusion 2015 40" x 80" Mixed Media #2047 Sold

Magnolia Fusion 2015
40" x 80"
Mixed Media
#2047
Sold

 Bonnard Fusion No. 2  2015 58" x 80" Epoxy resin, mixed media #2055 Sold

Bonnard Fusion No. 2 2015
58" x 80"
Epoxy resin, mixed media
#2055
Sold

 Gray Tess Fusion No. 2  2015 48" x 32" Epoxy resin, mixed media #2051

Gray Tess Fusion No. 2 2015
48" x 32"
Epoxy resin, mixed media
#2051

 Custo Blue Fusion 2015 40" x 40" Epoxy resin, mixed media #2044

Custo Blue Fusion 2015
40" x 40"
Epoxy resin, mixed media
#2044

 Gray Tess Fusion 2015 36" x 48" Epoxy resin, mixed media #2049

Gray Tess Fusion 2015
36" x 48"
Epoxy resin, mixed media
#2049

 Tess Fusion 2015 40" x 40" Mixed Media #2043

Tess Fusion 2015
40" x 40"
Mixed Media
#2043

 Folonaise Fusion 2015 36" x 54" Epoxy resin, mixed media #2056

Folonaise Fusion 2015
36" x 54"
Epoxy resin, mixed media
#2056

 Bonnard Fusion 2015 40" x 56" Epoxy resin, mixed media #2046

Bonnard Fusion 2015
40" x 56"
Epoxy resin, mixed media
#2046

 Sand Tess Fusion 2015 36" x 36" Epoxy resin, mixed media #2048

Sand Tess Fusion 2015
36" x 36"
Epoxy resin, mixed media
#2048

 Custo Blue Fusion No. 2 2015 40" x 80" Epoxy resin, mixed media #2054

Custo Blue Fusion No. 2 2015
40" x 80"
Epoxy resin, mixed media
#2054

 Phosphoro Fusion 2015 40" x 40" Epoxy resin, mixed media #2052

Phosphoro Fusion 2015
40" x 40"
Epoxy resin, mixed media
#2052

 Marie Antionette Fusion 2015 40" x 54" Epoxy resin, mixed media #2042

Marie Antionette Fusion 2015
40" x 54"
Epoxy resin, mixed media
#2042

 Myakka Fusion, 2015 48" x 30" Epoxy resin, mixed media #2041

Myakka Fusion, 2015
48" x 30"
Epoxy resin, mixed media
#2041